drėkuoti

drėkuoti
drėkúoti, -úoja, -ãvo intr. 1. drėkti, drėguoti, šlapiuoti: Mūsų grinčios sienos pradeda drėkúot Ar. Drėkúojanti yr mūsų troba, įsimes grybas ėsti pamatus Skdv. Jau sniegas drėkúoja, bus atadrėkis, t. y. minkštas darosi, drėgmė randas, atidrėksta J. 2. lynoti: Jau iš ryto drėkãvo, o po pietų ėmė lyt kaip reikia Lkč. Lauke drėkúoja, tik grybaut eit . \ drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apdrėkuoti — tr. apdrėkinti: Ant viršaus žemė biskį apdrėkuota Skr. drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrėkuoti — tr., intr. sudrėkinti: Jau kai šitep vėjas ima dumt, tai ir atidrėkuot netrunka Alk. drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkavimas — drėkãvimas sm. (1) → drėkuoti 2: Dėl tokio drėkãvimo gali šimtą verstų eiti Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkiuoti — drėkiuoti, iuoja, iãvo žr. drėkuoti 1: Mūsų naujosios trobos sienos drėkiuo[ja] Up. Stuboj oras pradėjo drėkiuoti, sienos apipelijo Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrėkuoti — tr., intr. padrėkinti: Ka žemę tankiai padrėkuoja, tai auga Brb. Padrėkuos sniegas šlapdraba, o paskuo pašals, ir bus kelis J. drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudrėkuoti — tr. sudrėkinti: Sudrėkuotas sniegas, bus atodrėkis Rmš. Sniegą sudrėkãvo, nepustys tep smarkiai Alk. drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zliaukti — zliaũkti, ia, ė intr. 1. Rtr, A.Sal, OGL I262, P.Klim, DŽ, NdŽ, KŽ, Krs, Vb, Adm smarkiai, be perstojo bėgti, srūti, žliaugti: Pilk atsargiai, kad nepradėt zliaũkt per viršų Jž. Prakaitas zliaũkia, ė seilės bliaukia Sl. Prakaitas net zliaũkia …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”